NATUUR IN JE BUURT

Regelgeving

Parken en openbaar groen zijn onderworpen aan heel wat reglementeringen. Denk maar aan de wetgeving in verband met ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Het specifieke wetgevende kader voor parken en groen is echter beperkt tot één artikel in het Bosdecreet (artikel 4 bis).
Lees er alles over op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

WAT DENK JIJ ERVAN ?

comments powered by Disqus