NATUUR IN JE BUURT

KENNIS

Kennis opbouwen om die dan te delen. Ook dat is de ambitie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Daarvoor werkt het samen met inverde, forum voor groenexpertise. Over onderstaande thema's weten het Agentschap voor Natuur en inverde (bijna) alles.

Het belang van natuur in de buurt
Je hoort het overal: natuur heeft alleen maar positieve effecten. Maar is dat wel zo? En hoe meetbaar zijn die voordelen? Om het antwoord te kennen op die vragen liet het Agentschap voor Natuur en Bos door VITO een onderzoek uitvoeren naar de baten van natuur en openbaar groen. De resultaten zijn verrassend! Lees meer in de publicatie ‘Investeer in Groen, winst verzekerd’ of in de volledige studie.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle Heyens (veerle.heyens@lne.vlaanderen.be).


Visie Harmonisch Park- en Groenbeheer
Dat parken en openbaar groen belangrijk en dus nodig zijn, is één ding. Een goed beheer dat rekening houdt met de natuur, het milieu én de gebruikers is nog een andere uitdaging.
In 2001 ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een visie op het beheer van parken en openbaar groen. Met de visie Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het Agentschap voor Natuur en Bos de steden en gemeenten stimuleren om de inrichting en het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologische manier aan te pakken.

Drie pijlers vormen de basis:
• De noden, wensen en verwachtingen van de gebruikers
• het behoud en de versterking van de natuurwaarden
• de bescherming van het leefmilieu

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eva Troch (eva.troch@lne.vlaanderen.be).


Vademecums Harmonisch Park- en Groenbeheer
Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun plaatselijke natuur, werkte het Agentschap voor Natuur en Bos enkele praktische beheerrichtlijnen uit. In samenwerking met inverde ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een reeks technische vademecums die je kan bestellen via de webwinkel.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eva Troch (eva.troch@lne.vlaanderen.be).


Oppervlakte- en structuurnormen en het stedelijk groenplan 

Vlaanderen is dichtbebouwd, verstedelijkt en door wegen versneden. Om ervoor te zorgen dat Vlaanderen leefbaar blijft, is een minimum aan groen nodig. Maar hoeveel is dat? En hoe spreiden we dat optimaal over de verschillende buurten en wijken van een stad of gemeente? Het antwoord op die vragen zit vervat in de kennis over oppervlaktenormenafstandsnormen en het stedelijk groenplan.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle Heyens (veerle.heyens@lne.vlaanderen.be).


Ecowijken
De afdeling Ruimtelijke Planning van de Ugent maakte in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een studie ecowijken. De studie omschrijft het concept ecowijk, maakte een inventaris op van verschillende ecowijken in binnen- en buitenland en beschrijft knelpunten en kansen voor ecowijkprojecten. Het tweede deel van de studie bundelt twintig voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Veerle Heyens (veerle.heyens@lne.vlaanderen.be).


Opleidingen, studiedagen en safari's
Om groenbeheerders, studiebureaus, adviesverleners … vertrouwd te maken met de kennis rond natuur in je buurt biedt inverde verschillende, thematische opleidingen aan. Je kan ook regelmatig mee op studiereis of groensafari naar een goed voorbeeld uit binnen- of buitenland.

Ontdek alles over kennis, publicaties en opleidingen op de website van inverde.  
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Eva Troch (eva.troch@lne.vlaanderen.be).

WAT DENK JIJ ERVAN ?

comments powered by Disqus